Vi starter op med med bankospil d. 7. oktober 2021.
På bestyrelsens vegne
Susanne Frantzen

Nørreby Banko Klub

 

banko1roteret

Er du til bankospil, eller bare kunne tænke grave på hygge dig med andre beboere, så er det måske banko der kan gøre en torsdag aften ekstra festlig,

Vi spiller første torsdag i det store fælleshus i perioden oktober til og med maj, vi åbner dørerne kl. 17.30, indgangen ud til Timianhaven og Nørreby Torv låse kl. 18.20, og samtidigt lukkes der for salg af spil.

Der kan betales med kontanter og Mobile Pay på: 2144 5479

Vi spiller 20 spil hver bande, til jul og påske er der et ekstra spil med præmier i julens eller påskens tegn og farver.

 

Du kan bestille dit medlemskort på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Bestilling foretaget senest søndag før bankoaften vil så ligge klar til dig, når du kommer.

Du skal oplyse dit navn, adresse, telefonnummer og din e-mail, i den bestilling du foretager.

Der må IKKE medbringes mad- og drikkevarer, fremmede bankoplader i lokalet!!!

Vi spiller fra kl. 18.30 – 22.00 (Vi betræber os på på på at være færdige inden kl. 22)

 

Datoer for spild =

Torsdag

7. oktober 2021

Døren åbnes kl. 17.00

Torsdag

4. november 2021

Døren åbnes kl. 17.30

Torsdag

2. december 2021

Døren åbnes kl. 17.30 Julebanko

Torsdag

6. januar 2022

Døren åbnes kl. 17.30

Torsdag

3. februar 2022

Døren åbnes kl. 17.30

Torsdag

3. marts 2022

Døren åbnes kl. 17.30

Torsdag

7. april 2022

Døren åbnes kl. 17.30 Påskebanko

Torsdag

5. maj 2022

Døren åbnes kl. 17.30

 

Priser Nørreby Banko 2021/2022

Medlemskort 25 kr.

Tusindlappen 1 lod 5 kr. til 20 kr.
3 chancer   til 20 kr.
Minibanko   1 ark for     20 kr.
Kinesisk lotteri  til 20 kr.

 

 

 

For Nørreby Banko Klub:

 

 

 • § 1.

Foreningens navn er Nørreby Banko Klub, og er hjemmehørende i Høje Taastrup kommune, foreningens postadresse er Timianhaven 5 c/o Afdelingsbestyrelsen, 2630 Taastrup.

 • § 2.

Foreningens formål er gennem afholdelse af bankoaftener på socialt samarbejde samvær for områdets beboere. Det er ikke et formål i sig selv på skabe overskud, men et eventuel overskud vil i give fald tilgå Nørreby afdelingsbestyrelsen til deling mellem klubberne i Nørreby.

 • § 3.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Medlemmer af Nørreby Banko Klub, der er fyldt 18 år, har begået.

 • Afsnit 3.1

Medlemmer der bor i en TaB bebyggelse, kan optages som medlem af bestyrelsen, og der kan kun optages 1 medlem, der bor i en TaB bebyggelse udenfor Nørreby.

 • § 4.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. På generalforsamlingen er der 2 bedste til en toårig periode.

Jeg har en 3-000-000-000.000.

Hvert år vælges 2 suppleanter for et år.

1984, s. 1777, 1777, s. 1777, 1777, s. 1777, 1777, s. 1777, 1775( 1975) 1979, s. 1773,

Formand og kasserer skal til hver tid være bosiddende i Nørreby.

De valgte bedste og smidigere forpligtiger sig til aktivt på deltage i foreningens arrangementer. Bestyrelsen er en af de bedste til at finde ud af, hvad der er sket.

Nørreby afdelingsbestyrelse kan stille med et bebestyrelse til møderne i Nørreby Banko Klub, som garant for på Nørreby Banko Klub overholder de udstukne retningslinjer fra Nørreby afdelingsbestyrelsesbestyrelse omkring økonomi m.m.

Der skal vælges revisor og suppleant for denne, udenfor Nørreby Banko Klubs bestyrelse.

 • Afsnit 4.1

Bestyrelsen har lov til at hjælpe med at hjælpe ved bankoarrangementer i Nørreby Banko Klub.

 • Afsnit 4.2

Bestyrelsen er pligtig til at lade sig repræsentere i samarbejdsudvalget for klubberne i Nørreby ved formand og et be affattelse, kan formand ikke kan der udpeges et andet medlem af bestyrelsen.

 • §5.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i november måned. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel og sendes via medlemmernes oplyste e-mail, Facebookgruppen Nørreby Banko Klub, på Nørrebys hjemmeside www.noerreby.dk og ved opslag i opslagsnekasserne i Nørreby.

Generalforsamlings dagsordens:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens beretning
 4. Kassereren/revisor beretning, herunder revideret regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg i henhold til vedtægter
 7. 1984

Forslag som ønskes behandlet under dagsordenens behandling af indkomne forslag, skal have formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen sendt til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ellert/sendt til Nørreby Banko Klubs postkasse v/ Afdelingsbestyrelsen Timianhaven 5, 2630 Taastrup.

 • § 6.

Dersom mindst 3 af bestyrelsens medlemmer eller mindst en fjerdedel af de registrerede medlemmer kræver det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen til denne følger § 5 så vidt tidsfristenen. Årsagen til indkaldelsen skal dog fremgår.

 • § 7.

Foreningens regnskabsår følger TaB afdeling Nørrebys regnskabsår som går fra den 1. juni til den 31. maj. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et driftsregnskab og en status. Regnskabet skal forelægges generalforsamlingen i revideret stand og være påtegnet af revisor/kasserer og formand. Revisoren har til enhver tid til adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemsliste, daglige bogføringer og beholdninger.

 • § 8.

Formanden tegner foreningen udadtil.

Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer/revisor, beskæftyr for foreningen forpligtigelser.

2 i foreningen har ifølge vedtægter adgang til kontoen og en tredje med kontokig., alle valgte i bestyrelsen skal overfor pengeinstituttet forevise gyldig legitimation, og være indforstået med, at banken kan lave baggrundstjek.

 • § 9.

Beslutning om ændring af foreningens vedtægter kan træffes på en generalforsamling med dette på dagsordenen, eller når mindst 2/3 del af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

 • § 10.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med dette på dagsordenen og kun hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for på begge generalforsamlinger.

Eventuelt overskydende midler videregives til afdelingsbestyrelsen for Nørreby der herefter har råderetten over midlerne til beboeraktiviteter.

 • § 11.

Nærværende vedtægter der vedtages på den stiftende generalforsamling, træder i kraft straks efter vedtagelsen, på den stiftende generalforsamling d. 1. november 2017.

Rettelser af vedtægter er godkendt af generalforsamlingen d. 12. november 2018.

Bestyrelsen består af følgende personer:

© Copyright Afdelingsbestyrelsen i Nørreby 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - All rights reserved

Formand Susanne Frantzen
Næstformand Jessie Broager
Kasserer Alice Kisum
Medlem Bente Varling
Medlem Kathrine Pdersen
1. Suppleant ledig
2. Suppleant ledig
Revisor Heidi Ammitzbøll