Beboermappe.
 Den såkaldte beboermappe er under udarbejdelse, punkterne bliver aktive så snart dokumenterne er klar. 
 
   
 1.  Afdelingsbestyrelsen. Hvem er hvem  
  Forretningsorden ( fornyes efter hvert afdelingsmøde)  
  Åbningstider for Bestyrelseskontoret.  
 2.  Ejendomskontoret. Hvem er hvem  
  Åbningstider for Ejendomskontoret  
 3.  Afdelingens Dokumenter. Ordensreglement  
  Vedligeholdelsesstandard  
  Vedligeholdelsesreglement  
  Råderetskatalog  
  Udlejningsregler  
  Retningslinjer for klubber  
  Husdyrsregistrering  
  Affaldshåndtering  
  Klagevejledning  
  Parkering  
 4.  Yderligere information. Cykelskure  
  Lej Selskabslokale 60 personer   
  Lej Selskabslokale 40 personer  
  Lej selskabslokale 20 personer  
  Lej Gæsteværelser  
  Camping og Trailer Parkering  
  Informations TV  
  Hundelegegaard  
5.  Klubber i Nørreby. Autoklubben  
Nørreby Bankoklub  
Computerklubben  
H.I.T. (Hobbyklubben)  
N.D.B.K. Nørreby Dart og Billard Klub  
    Perleklubben  
Seniorklubben  
Linedance Klubben  
Træværkstedet  
6.  Aktiviteter. Genbrugscentralen  
    Petanque  
Sommerfest  
Loppemarked  
Fastelavn  
Julearrangementer  
7.  Beboerudvalg.  Parkeringsudvalg  
 8.  Udlån af diverse. Ejendomskontoret  
  Afdelingsbestyrelsen