Så er der et nyhedsbrev igen til beboerne.

Vi nærmer os julen, hvor en stor del af beboerne pynter deres haver med julebelysning i mere eller mindre grad. I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på at de lamper som sidder på væggen foran jeres hoveddør er en del af "GADEBELYSNINGEN". Derfor er det ikke tilladt at vende lampeglasset eller fylde op med rødt papir, når julebelysningen er ovre vil området blive gennemgået. I alle tilfælde vil ejendomskontoret vende lamperne korrekt ved pæreskift.


 

Trappeopgangene specielt til jer. 

Vi er desværre nødt til at gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at stille ting i opgangen, i visse opgange har det udviklet sig til hele møblemanter. Det er ikke tilladt p.g.a. brandfare, ikke fordi brandmyndighederne forbyder det, men vi skal dog rette os efter dem, og det er for jeres egen skyld. Der er også en tendens til, at man stiller affald og gamle aviser i opgangen. Tag stilling til dit affald, og smid det ud på de rigtige steder, det er dit affald. I Nørresbys budget har vi brugt 25.000 kr. på at fjerne gamle aviser og blade fra opgangene. Denne post har vi fjernet i næste budgetår, og det er her i selv må træde til, 
er du træt af reklamer, så afmeld dem, det kan man gøre her. I modsat fald kan det jo blive nødvendigt at fordele udgiften på de boliger som er i opgange. Alle andre steder skal man selv fjerne sit affald, det er derfor du skal tage stilling til dit affald. Affald er en meget stor post på Nørrebys budget og derfor må vi alle yde en indsats, hvis vi skal holde huslejen i ro. Udgiften stiger år for år.

Lige for at minde jer om den folder som er uddelt til jer:

Flugtveje og redningsforhold i trappeopgange i bebyggelsen TaB Nørreby.

Ved henstilling af affald, møbler, cykler, barnevogne, reoler til sko, og effekter af enhver art i trapperum og gangarealer, der er indrettet og godkendt som adgangsveje og flugtveje, bliver adgangs- og flugtvejs-funktionen begrænset eller forhindret.
Der må derfor IKKE stilles effekter af nogen art i trappeopgange i bebyggelsen TaB Nørreby.
Nævnte forhold omfattes af bestemmelserne i Bygningsreglementet 2010, kap. 5.2, stk. 1, 2, og 4 om flugtveje og redningsforhold samt kap. 3.2.2, stk. 1 om fælles adgangsveje, der i deres fulde bredde skal kunne passeres uhindret og ikke må formindskes af installationer, inventar eller oplag af nogen art.
Ved overtrædelse af disse bestemmelser, kan Teknik- og Miljø-forvaltningen i Høje Taastrup Kommune, meddele ejendommens ejer og beboere et påbud om omgående lovliggørelse.


Afdelingsmøde/Budgetmøde 2018

Afdelingsmødet bliver i år d. 22 januar kl. 19.00. 
I år kan vi igen tilbyde en 0 huslejestigning, samt en minimal nedsættelse af antennebidraget. 
På mødet kan du indsende dine forslag, som du ønsker behandlet. Er det noget som kræver større investeringer er det vigtigt vi har forslaget i god tid, så vi kan undersøge om det giver en huslejekonsekvens. Du kan allerede nu indsende dine forslag til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Denne nye e-mail vil være åben hele året, så du kan sende dine forslag når du lige brænder for dem. Husk du skal møde op og argumentere for dit forslag på afdelingsmødet, ellers bliver det ikke behandlet. 
Som noget nyt i år vil vi tilbyde fællesspisning før mødet afvikles, det er tanken at starte med dette 17:00 - 17.30.
Du hører selvfølgelig meget mere om afdelingsmødet i din postkasse, som lovgivningen siger, inden jul. 


 

2713news.dk
Hvad er nu det for noget? Det er bladafdelingen i Nørreby, som nu har sin egen hjemmeside, hvor vi vil forsøge at lægge hurtige nyheder på. 
Du kan efterhånden se alle gamle beboerblade helt tilbage fra Nørrebys tilblivelse. 
Sjovt nok diskutererede beboerne det samme dengang som nu: Affald, hunde, parkering osv. Det har stået på i 30 år. Derfor skal vi nok tænke lidt anderledes. Klik


 Skraldeskurerne i Nørreby vil fortsat være lukket.

Vi har nu en ny aftale med Høje-Taastrup Kommune i hus. Det betyder at vi ændrer måden på hvordan man kommer af med sit storskrald fremover. Det har desværre været nødvendigt grundet den måde, som en del af beboerne i Nørreby håndterer deres affald på, selv om de fleste har forståelse for hvordan man håndtere sit affald. Kommunen opstiller 4 låste containere i området, som din skraldeskursnøgle passer til. Herefter er det kommunen, som tømmer containerne, og ikke ejendomsfunktionærerne. Nørreby sparer derved, mindst 1 - 2 mands arbejde om ugen med at bortskaffe affald, som bliver henkastet i skurene. Nørreby etablerer et pænt hegn omkring disse containere. Det hele er ikke helt på plads endnu, og  kan ikke nås inden d. 1. december, derfor lukker vi skraldeskurene op igen, indtil ordningen er i gang. Herefter lukkes skraldeskurerne permanent og nedrives. Dog ikke før vi ser ordningen fungerer. Vi beklager at denne ændring er nødvendig, og håber på jeres forståelse. Øvelsen går også ud på at få beboerne til at tage mere ansvar for deres affald. Det synes vi også er sket i lukkeperioden ,og det takker vi selvfølgelig for. Lad nu være med at fylde skraldeskurene op med møbler og andre store ting. Læs venligst det med rødt her under. 

Yderligere fortsætter vi med nedenstående:

I kan fortsat ringe til ejendomskontoret på hverdage, og afdelingsbestyrelsen i weekender og aftale hvornår i kan komme af med jeres storskrald.
Hverdage: Åbent på materielgården i ejendomsfunktionens åbningstid mandag til torsdag 07:00 - 15:00 fredag 07:00 - 12:00.

Lørdag: Ring 43 71 05 27 mellem 10 - 15, lav en aftale om aflevering.
Søndag:Ring 43 71 05 27 mellem 11 - 16, lav en aftale om aflevering.

Husk weekend vagten er frivilligt abejde, vær flexibel og tålmodig, vi vil gerne hjælpe dig. 


 

Informationskanalen !! og generelt om information. 

Hvor tit tjekker du informationskanalen på dit TV? Den findes på kanal 98 på de fleste TV, og betegnelsen er Linfo. Der er P4 på lydsiden.  Vi gør faktisk en del for at holde den opdateret med de sidste oplysninger. Der er også nogle generelle oplysninger, som står længe. Det hænger bl.a. sammen at man f.eks bliver ved på de sociale medier at spørge om åbningstider og mangler information. De er her. 

Afd. Bestyrelsen bruger faktisk meget tid på information til beboerne. det burde være let for alle at finde hvad man har brug for.

Omdelte flyers i jeres postkasse. Der er dog nogle beboere, som ikke tømmer deres postkasse, så vi umuligt kan lægge mere papir i den. Husk det nu. 


Der er 56 opslagskasser i Nørreby, hvor i relevant information bliver slået op, du kan ikke undgå at komme forbi når du bevæger dig rundt i Nørreby. 


Nørreby har sin helt egen hjemmeside www.noerreby.dk,  du er på den nu. Her finder du alle oplysninger du har brug for i forbindelse med at bo i Nørreby. Mangler der noget vil vi  gerne høre om det, så lægger vi det på. Der er nogle ting på vej til hjemmesiden, som ikke er der nu. Det er Billedgalleri fra vores fælles arrangementer, +  information for tilflyttere og oversigt over alle lejemål med angivelse af hvem som skal klippe hvilken hæk. + det du synes som mangler.


Nørreby´s infokanal på dit TV, den er tilgængelig uanset hvilken TV pakke du har. Kanal 98 eller L-info.


2713 NEWS,  er et beboerblad, som vi forsøger at udgive 4 gange årligt. Sidst har vi bedt jeg om at tilkendegive om i vil have en papirversion, idet det synes formålsløst at trykke et blad, som blot ryger ud sammen med de andre reklamer. Der er kommet en del tilbagemeldinger, og et nyt blad er snart på vej. Dog skal I ikke  forvente det udkommer igen før næste år. 


Åbent på kontoret hver mandag. Vi holder åbent på bestyrelsens kontor hver mandag 18:00 - 19:00, hvis der er noget du er i tvivl om. ( vi flytter måske åbningetiden 1/2 time næste år, mere info om det senere. 


Næste år er planen at holde et informationsmøde for dem som er flyttet ind i Nørreby. Det vil vi gøre hver 3. måned. Samt uddele en beboermappe til alle.


 

Køkkenordningen:
Den pulje vi vedtog sidste år på afdelingsmødet, som gav plads til 20 køkkener mere er ved at være brugt, derfor må man regne med at skulle vente til efter det årlige afdelingsmøde, hvor vi skal vedtage at hæve puljen endnu engang.


 

 Det store selskabslokale i Timianhaven og klublokalerne:

Lokalet er lukket for udlejning i januar måned, idet der skal lægges nyt gulv, installeres teleslyngeanlæg, og andre småinstallationer skal færdiggøres.
(vi skal selvfølgelig bruge det til afdelingsmødet).


 

 Genbrugscentralen.

Genbrugscentralen har netop opdateret deres åbningstider i julen, de ses under genbrugscentralen på www.noerreby.dk 


 

 Frivillige. (uændret gælder stadig).

Afdelingen kunne godt bruge nogle flere frivillige, til mange forskellige opgaver, kontakt os, og fortæl hvad du kunne tænke dig. Vi kaster nogle ideer op her:
Madlavning - Festudvalg - Områdeudvalg - Grøn energi - IT - Fællesarrangementer + andet. 
De frivillige kan se frem til et tættere fællesskab, samt en lærerig og hyggelig dag sammen med andre frivillige i DAB regi/Nørreby bennefits. Måske kan du bare en time om ugen, eller til et special arrangement. Det er fint. 


 

 Aktiviteter.

Vi opfordrer beboerne til at deltage i de aktiviteter som arrangeres. Det er de frivilliges løn , som kommer til udbetaling, når det ses, at der er stor opbakning til vore arrangementer. 


 

Loppemarked 2018

Loppemarkedet i 2018 er planlagt til lørdag d. 16. juni 2018. Det bliver igen afholdt på Nørreby Torv og arrangeres af det kommende udvalg,  vil  du være med til at arrangere loppemarkedet, hører vi meget gerne fra dig. Vi har tænkt at opretholde niveauet omkring musik og boder, så det kræver en del hjælpere. Husk kan du 2 eller 3 timer er det også godt.


 

Noerreby.dk 

Vi er i gang med en revision af siden, men du kan forsat finde næsten alle relevante oplysninger på hjemmesiden, er der noget du mangler hører vi meget fra dig. Det kan også være en ide til noget du gerne vil have på siden. 


 

 

Her slutter denne udgave af afdelingsbestyrelsens nyhedsbrev og i ønskes alle god jul og godt Nytår. Husk der bliver fælles nytårsaften for alle i år, hvis du har lyst til at deltage så send en e-mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .  Har du har taget nogle billeder i Nørreby, vil vi gerne høre fra dig, vi mangler billeder af begivenheder til hjemmesiden.

Send en e-mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 
P.B.V
Jesper Therkildsen