Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 supleanter efter afdelingsmødet 28/9/2021. afdelingsbestyrelsen arbejder suppleanterne med på lige fod som andre medlemmer. 

 
 therkild   MG 0723 pp  Susanne150x200  alice150x200  img 1055 jpg 1 Billed på Vej

Jesper Therkildsen
Formand
E-mail

Flemming Poulsen
Næstformand
E-mail 
Susanne Frantzen
Sekretær 
Alice Kisum
Medlem uden portefølge
Jørgen Davidsen
Medlem uden portefølge
Sandi