Haveudvalget.
Haveudvalget har til formål at gennemgå alle hække og ryddelighed på havearealerne for at kontrollere, om de overholder vores ordensreglement om klipning af hækkene, bla. højderne, som er vedtaget til at være maksimalt 180 centimeter over terræn, samt renholdelse af arealet på udvendig side af hækken.
I juni måned gennemgår Haveudvalget arealerne, for at se om dette er overholdt.
Inden udgangen af juni, vil der blive omdelt et brev, med påtale af de mangler, der måtte være til disse ting.
Se ordensreglementet pkt. 18 under "OM NØRREBY / ORDENSREGLEMENT". Se iøvrigt nederst i ordensreglementet.
Der vil blive udarbejdet en oversigt over, hvilke dele af hækkene, der hører til de enkelte lejemål.
Link til ordensreglementet Klik her.