Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 supleanter, men i afdelingsbestyrelsen arbejder suppleanterne med på lige fod som andre medlemmer. 

 Y4A8623 pp   MG 0723 pp   Y4A8383 pp   Y4A8620 pp  Billed på vej  Y4A8478 pp   Y4A8374 pp 

Formand 
Jesper Therkildsen

Næstformand
Flemming Poulsen 
 Kasserer
Ove Svendsen
Redaktør
Lene Gall
Sekretær
Susanne Frantzen 
Suppleant
Henrik Andersen 
Suppleant
Carsten Broager